Fältbehandling Huvuden

Fältbehandling Huvuden


För att uppnå bästa resultat av Er trofé, är hanteringen innan inlämning till oss av största vikt för det slutgiltiga monteringsresultatet. Nedan följer några enkla råd som kan vara bra att veta.


- Huvuden bör ha mycket långt halsskinn, lägg helst snittet bakom frambenen. Skär runt kroppen samt ett längsgående snitt i nacken. Skär aldrig på framsidan, det är svårt att dölja vid montering.


- Flå ej huvudet.


- Huvuden kan antingen frysas eller sändas omgående till oss.


- Horn för montering bör helst ha oskadat kranium. Lösa horn eller med skadat kranium kan dock monteras på konstgjort pannben vid behov.